Botox-behandling är godkänd för användning vid stopp av muskelspasmer. Muskelspasmer är första steget mot någoting värre, till exempel hyperhidros, blefarospasm, cervikal dystoni och strabismus. Botox har ett speciellt ämne som kallas botulinumtoxin typ A, som är effektivt för att bekämpa muskelspasmer. Det specifika ämnet i Botox fungerar genom att blockera signalerna som orsakar muskelspasmer. Slutresultatet av denna behandling är muskelavslappning. Metoden för administrering av Botox är genom injektion. Denna behandling bör utföras av kvalificerade yrkesverksamma. Innan du väljer ett det här arbetet, bör du för din egen skull göra en del yrkesmässig efterforskning först.

Cervikal dystoni påverkar axlar och nacke. Symtomen inkluderar svårigheter att svälja, nacksmärta och axlar. Plågande i axel- och nackområdet uppfattas på grund av okontrollerbar muskelsammandragning i halsen. Kramp i musklerna i nacken, huvudet och nacken tvingar okontrollerbara rörelser. Sådana rörelser kan ibland vara smärtsamma. När du inte väljer Botox-behandling minskar förekomsten av sådana spasmer.

botox-motverkar-muskelspasmer

Blephaospasm påverkar ögonen. Största symtom inkluderar överdriven blinkning, smärta eller ömhet i ögonen och nedsatt syn. Övriga typiska tecken på denna sjukdom är okontrollerbara vridningar av musklerna i ansiktet och blöta ögon. Synen kan försämras av muskelspasmer eftersom sådana spasmer orsakar förträngning av ögonen. Bortsett från att inte smala ögonen, får spasmer ögonen att stängas. Botoxbehandling bör användas för att förhindra kramp i ögonmusklerna.

Strabism är också en ögonsjukdom. Om man har dessa villkor kommer man inte att ha ögonkoordination. Ojustering av ögon påverkar uppfattningen av djup. En person med detta tillstånd kan inte fokusera på en specifik plats i rymden. Behandlingar med Botox lugnar ner musklerna i ansiktet som är kopplade till ögonkoordinering och som rättar till detta tillstånd.

botox-motverkar-muskelspasmer

Hyperhidrosis är ett medicinskt tillstånd som är resultatet av de tidigare nämnda muskelspasmerna. Detta tillstånd kan inverka på hela kroppen såväl som på en särskild del av kroppen. Vanliga kroppsdelar som oftast påverkas av hyperhidros innefattar armhålor, ben, ljumsk och händer. När en person har detta medicinska tillstånd svettas de okontrollerat. Svettning är användbar för att reglera kroppstemperaturen. Emellertid kan okontrollerbar svettning ha negativa effekter. Läkare använder Botox-behandling för att minska överdriven svettning.

Botulinumtoxin typ A är mycket giftigt. På grund av botulinums toxicitet bör Botox utföras av en kvalificerad läkare. Botoxbehandling kan ha ett antal biverkningar. Det finns ett medicinskt tillstånd som inte utesluter Botox-injektioner.

Botulinumtoxin marknadsförs via varumärken som exempelvis Botox, Xeomin, Dysport, Neurobloc och Myobloc. Detta toxin används ofta för att behandla neurologiska tillstånd. Botox används också för kosmetisk behandling. Botox är tillgängligt för kosmetisk behandling under märken som Vistabel och Botox Cosmetic.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *