Vad du behöver veta om Botox

Botox får varningar

Reglerna för användning av Botox har skärpts av regelverket. Produkter som Botox och andra liknande produkter bör förpackas i lådor som är till för produkten. Syftet med denna typ av märkning på sådana produkter är att varna användaren om de eventuella farorna med att använda sig av Botox. Toxiner kan spridas bortom injektionsstället, vilket kan vara livshotande för konsumenten om det inte är behandlat av en legitimerad behandlare.

Botoxbehandlingar uppmärksammades efter att en del undersökningar gjordes av experter kring ämnet. Data från tidigare användare av Botox samlades in och analyserades. Till forskarteamets stora förvåning upptäcktes mer än 180 komplikationer. De misslyckade behandlingarna visade sig angripa andningsorganen och visade sig främst på patienter som fick injektioner av produkterna botulinum typ A och B.

vad-du-behover-veta-om-botox

Svårighetsgraden var högre hos barn och ungdomar, de flesta dog efter injektion av botulinumtoxin, som främst har använts för att behandla spasmer och ryckningar i muskler. De äldre som injicerats av Botox var inlagda på sjukhus och allvarliga hälsoproblem rapporterades.

Personer som funderar på att göra en Botoxbehandling eller som letar efter personer som nyligen har behandlats med Botox, bör följa informationen nedan för att kunna ta ett beslut huruvida en Botoxbehandling bör utföras.

Vilket beslut har fattats kring Botox?

Innan behandlingen kan ges till patienten måste läkaren eller den som behandlar överlämna en hälsoundersökning till patienten före sin behandling. Det är i det här första mötet som du får förklaringar kring vad de potentiella skadorna som Botox kan orsaka och besvär som kan uppkomma.

Strikta riktlinjer har också utfärdats för tillverkare av Botox. Tillverkarna måste testa produkten på vuxna och barn innan de lanserar någon ny produkt på marknaden och måste även lämna in testresultaten till den relevanta avdelningen för analys. Dessutom bör tillverkare också varna användare om att Botox-produkter inte ska användas omväxlande eller missbrukas av behandlare som inte är licensierade.

Vilka produkter påverkar beslutet?

Olika tillverkare av Botox och Botox-kosmetika, blir påverkade av beslutet. Det har rapporterats om oönskade effekter av behandlingen hos personer som använder Botox för att minska rynkor och fina linjer. Barn med cerebral pares behandlades endast med Botox under kirurgi i vissa fall. Denna behandling har emellertid inte varit godkänd för vare sig barn eller vuxna. Botulinumtoxin är farligt och bör användas med noggrann övervakning av läkare och behandlare med licens.

Var Botox-injektionen defekt eller färgad?

Frågor gällde om det var bristerna i Botox-injektionen som hade haft farliga resultat, men analysen fann att de negativa resultaten som hade skett, helt berodde på överdosering av produkten. Efter analys fanns det att den dos som gavs till barn var 28 gånger högre än normalt, vilket är väldigt extremt.

vad-du-behover-veta-om-botox

Vilken effekt har Botox-injektionen påverkat lungorna hos barn?

Botulinum, huvudingrediensen i Botox, sprider sig till andra delar av kroppen efter inandning. Därför är det tryckt en varning på etiketten för den aktuella utgåvan av Botox idag.

Användningen av Botox på olika kliniker och av plastikkirurger i Sverige har visat sig vara säker. Botoxbehandlingar har utförts på mer än en miljon svenskar och är den främsta icke-kirurgiska metoden som används för både män och kvinnor. Vissa komplikationer har dock registrerats, men i väldigt få siffror. Bieffekterna inkluderade illamående, huvudvärk, avdomningar och blåmärken på injektionsstället. Du måste göra en del forskning innan du väljer att göra någon behandling. Personen måste vara legitimerad inom dermatologi och plastikkirurgi. Läkaren eller din behandlare måste helst ha gjort liknande behandling tidigare, men det är inget krav.

Försiktighetsåtgärder efter injektion bör vidtas

Du måste vara informerad och uppmärksam för några av de symptom som kan uppstå efter behandling. Muskelsvaghet, andningssvårigheter, brist på tal och svårigheter att svälja. Du märker av dessa effekter direkt efter behandlingen eller till och med efter några veckor. Om sådana biverkningar uppstår, bör patienten omedelbart rådfråga en läkare och söka medicinsk hjälp efter sin botoxbehandling. Kolla in Göta Klinik för botoxbehandling göteborg

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *